İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür İşleri Şubesi

Kültür İşleri Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Kültür hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili araştırma ve planlama yapmak, konferans, sergi, sempozyum, çalıştay ve paneller düzenlemek, Valiliğe ve Bakanlığa sunmak,
  2. İl içinde yapılacak her türlü tören ve kutlama haftalarıyla ilgili olarak Müdürlüğe düşen görevleri yerine getirmek,
  3. İl'deki folklor değerlerini araştırmak, kültür faaliyetlerini yakından takip etmek denetlemek, teşvik etmek ve gerektiğinde bu faaliyetlere rehber olacak çalışmaları yürütmek,
  4. Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program ve emirlerle tespit edilen kültür faaliyetlerinin İl' deki Bakanlık kuruluşlarında gerçekleşmesini sağlamak,
  5. İl’in her alandaki kültürel meselelerini incelemek, gerektiğinde İlde kültür faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarla da işbirliği yaparak yetkisi dâhilinde olanları sonuçlandırmak, olmayanları ilgili makama bildirmek,
  6. Müdürlüğümüze bağlı şube ve birimlerle ortak proje ve faaliyet düzenlemek