İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Miras

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi gereğince her Taraf Devlet, korumak için tespit amacıyla kendi toprağı üzerindeki  somut olmayan kültürel miras envanterini, kendi durumuna uygun olacak biçimde hazırlar ve güncelleştirir.
Türkiye’nin; iki çeşit ulusal envanteri bulunmaktadır. Bunlar:

     1- 
Yaşayan İnsan Hazineleri (YİH) Ulusal Envanteri
     2- 
Somut Olmayan Kültürel Miras (Somut Olmayan Kültürel Miras) Ulusal Envanteri

Somut olmayan kültürel miras ulusal envanterlerinin temelini il envanterleri oluşturmaktadır. İlimizde envanter çalışmaları İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda yürütülmektedir.

Envanterle ilgili işlem basamaklarımız şunlardır;

    1. Öncelikle ilgili kurum/kuruluş, araştırma merkezi/enstitü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile uzmanlar ve gerekli durumlarda somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının katılımı ile İl Tespit Kurulu oluşturulur.
    
2. Bu Kurul ilimizdeki somut olmayan kültürel miras unsurları ile yaşayan insan hazinesi aday önerilerini, gerekli tespit formlarını doldurmuş halde periyodik olarak yılda iki kez Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderir.
    
3. Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, illerden gelen verileri kendi bünyesinde ilgili kurum/kuruluş, araştırma merkezi/enstitü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile uzmanlar ve gerekli durumlarda somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarının katılımı ile oluşturduğu Uzmanlar  Komisyonunda değerlendirerek, envantere alınacak unsurları belirler ve Makam Onayına sunar.
    
4. Envantere alınması kararlaştırılan unsurlar, envanter sistemine kaydedilir ve Genel Müdürlüğün web sitesinden kamuoyuyla paylaşılır.


https://aregem.ktb.gov.tr/TR-50839/somut-olmayan-kulturel-miras-envanter-calismalari.html
https://aregem.ktb.gov.tr/TR-46095/somut-olmayan-kulturel-miras.html