İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Yatırım ve İşletmeler Şubesi

Yatırım ve İşletmeler Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:
  1. Seyahat acentalarının belgelerinin teslimi, statü değişiklikleriyle ile ilgili işlemlerin yapılması ve denetlenmesi,
  2. TÜRSAB’la birlikte kaçak faaliyet gösteren acentaların tespiti ve denetimi,
  3. Görev alanı ile ilgili bilgi almak isteyen müteşebbislere ve vatandaşlara; telefonla/yazıyla/e-posta ile ve yüz yüze görüşmeyle bilgi  verilmesi,
  4. Bakanlığımızdan belgeli konaklama tesislerinin, yeme-içme ve eğlence tesislerinin, deniz turizmi araçlarının, günübirlik gezi  teknelerinin yat işletmelerinin kuruluş, işleyiş ve işyeri denetimlerinin yapılması,
  5. Turizm belgeli işletmelerin fiyat tarifelerinin, şikayet ve teftiş defterlerinin onaylanması,
  6. Turizm amaçlı sualtı ve su üstü araçların belgelendirilmesi ve denetlenmesi,
  7. Yanıltıcı tanıtım yapan tesislerin tespit edilip Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,