İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Personel Şubesi

Personel Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Müdürlüğümüzde ve bağlı birimlerimizde görev yapan personelin,
 2. Atama, nakil, görevlendirme işlemleri,
 3. Yıllık, sıhhi, mazeret, yurtdışı, aylıksız izin onaylarını almak,
 4. Disiplin soruşturmalarını takip edip sonuçlandırmak,
 5. Kadro ve terfi işlemlerini yapmak,
 6. Özlük dosyalarını düzenli tutmak,
 7. Öğrenim değişikliği ve SSK hizmet birleştirme intibaklarını yapmak,
 8. Emeklilik işlemleri,
 9. İstifa, müstafi görevinden çekilmiş sayılan personelin onaylarını almak,
 10. Mal bildirimi belgelerinin alınması, kontrol edilmesi (0 ve 5 yılları ait mal beyanlarının istenmesi),
 11. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince belge isteyen personel istedikleri belgeleri vermek,
 12. Müdürlüğümüzün ve bağlı birimlerimizin personel ihtiyaçlarını İKS sistemine işlemek.