İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Telif Hakları Şubesi

Telif Hakları Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

18.05.2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği "Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltım, Dağıtım veya Satışını yapan Matbaalar, Yayınevleri ve Sinema Filmlerinin gösterim ve iletimini yapan salonlar ve benzeri yerlere fikir ve sanat eserlerinin ve bu eserleri içeren yapımlara ilişkin taşıyıcı materyallerin dijital iletimde dahil  satış, dağıtım, ithalat ve pazarlamasını yapan veya satan yerlere" Bakanlıkça ücreti mukabili Sertifika verilmektedir.