İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SULTAN II. MAHMUD HAN’IN SANDUKA ŞEBEKESİ 83 YIL SONRA AİT OLDUĞU YERDE

sultan 2. mahmut.jpg

1940 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması ardından koruma amaçlı olarak yerinden sökülerek Topkapı Sarayı Müzesi’ne kaldırılan Sultan II. Mahmud Han’ın sanduka şebekesi, 83 yıl aradan sonra restore edilerek Çemberlitaş’taki bulunan türbesine konuldu.    

Uzun yıllar önce Topkapı Sarayı Müzesi deposunda, 1960’larda ise Türk ve İslam Eserleri Müzesi deposunda muhafaza edilen gümüş sanduka şebekesi Bakanlığımızın başlatmış olduğu Ecdada Vefa, Sanatı İhya projesi kapsamında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarınca yaklaşık bir yıllık titiz bir çalışmanın sonucunda restorasyon ve konservasyonu tamamlanmasının ardından Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah DEMİRCAN, İl Müdürümüz Dr. Coşkun YILMAZ ve Fatih belediye Başkanı Ergün TURAN’ın katılımıyla tekrar yerine takıldı.

Sultan Abdülmecid Han’ın babası için 1839/40 tarihinde yaptırmış olduğu son gümüşten mamul sanduka şebekesi, yüksek sanat işçiliği, geometrik ve bitkisel süslemeleri ile dönemin zevklerini yansıtan bir eser durumunda. Ayrıca söz konusu şebekenin bir parçası olan ve Müdürlüğümüze bağlı Türbeler Müzesi Müdürlüğü’nün deposunda muhafaza edilen 8 gümüş şamdan da sergilenmek üzere türbeye konuldu.