İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Konaklama Tesislerine Duyurulur

KONAKLAMA TESİSLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BELGESİ ALMALARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Turizm İşletmesi Belgeli ve Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tüm konaklama tesislerinin “Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama Belgesi”ni 31.12.2023 tarihine kadar almaları gerektiği hususunda yayımlanan Bakanlığımız 2022/2 sayılı Genelgesi ilişiktedir. Tetkikinden de görüleceği üzere, I. Aşama Belgesinin, turizm işletmesi belgeli konaklama tesisleri ile basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin tamamı için 31.12.2023 tarihine kadar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı web sayfasında (https://tga.gov.tr) belirtilen koşullarda ve yetkilendirilmiş firmalar aracılığıyla alınması zorunludur. Verilen süre zarfında sertifika almayan konaklama tesisleri hakkında, 2634 sayılı Kanun uyarınca işlem uygulanacaktır. İstanbul’daki Turizm İşletmesi Belgeli ve Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli tüm konaklama tesislerine duyurulur. EK: 2022/2 Sayılı Bakanlığımız Genelgesi