İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Basit Konaklama Belgesi Başvurusunda İstenilen Evraklar

Basit Konaklama Belgesi Başvurusunda İstenilen Evraklar

1.Ekli Başvuru Dilekçesi 
2.İş yeri açma ve çalışma ruhsatının fotokopisi
3.Talep sahibi gerçek kişi ise imza beyannamesi 
4.Mevcut adresin ruhsattan faklı olması durumunda, belediyeden alınacak güncel adrese ilişkin yazı 

Ek ( Başvuru Dilekçesi ) :  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210925-2-1.pdf