İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müzelerde Eğitim

16.01.2019-25.03.2019 tarihleri arasındakültür ve sanatın bir yaşam alışkanlığı olarak geliştirilmesi ve erken yaşlardan itibaren kültür ve sanat eğitimi verilebilmesi için “Müzelerde Eğitim Projesi", İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte 39 ilçede 340 öğretmene uygulamalı ve teorik olarak eğitim verilmesi suretiyle uygulanmıştır. Eğiticilerin eğitimi ile öğretmenlerimizin İstanbul tarihi, kültürü, mirası ve müzeleri konusunda daha donanımlı hale gelmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca, Okul Öncesi Eğitim Derneği (OKED) ile öğrenci ve öğretmenlere de müzede eğitim verilmiştir. Müzedeki bahse konu uygulamalı dersler  “resim, müzik, Türkçe ve matematik” konularında olmuştur.

Bu kapsamda, Topkapı Sarayı, TİEM, Ayasofya Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde eğitimler gerçekleştirilmiştir.