İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Bir Turizm Rotası Olarak "Büyük Usta Mimar Sinan" Projesi

Başvuru sahibi Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TURİNG), ortağı İl Müdürlüğümüz, eş finansörü İstanbul Kalkınma Ajansı olan projenin genel amacı, İstanbul ve Mimar Sinan’a ilişkin pozitif algının güçlendirilmesine katkıda bulunarak İstanbul için yeni bir “kültür turizmi ürünü” yaratmak olmuştur. Bu çerçevede, proje ile “Mimar Sinan’ın eserlerinin küresel çapta görünürlüğünü artırmak; Mimarlık meraklıları için Mimar Sinan’ın eserlerini yerinde görmeyi bir ihtiyaca dönüştürmek;  Mimar Sinan Eserleri Turları ile İstanbul’un turizm sektörü için yeni bir ürün üretmek; İstanbul’un değerlerinin bilinirliğini artırarak İstanbul'un prestijine katkıda bulunmak ve kültürel miras yapısı olan Mimar Sinan eserlerine ilişkin farkındalık yaratarak korunmasına katkıda bulunmak” hedeflenmiştir.

2015 yılında tamamlanan proje kapsamında: İçeriğinde yerli-yabancı, konusunda uzman akademisyenlerin Mimar Sinan hakkındaki röportajlarının da bulunduğu İstanbul’u tanıtan, kısa ve uzun versiyonları bulunan belgesel film üretilmiş, Türkçe, İngilizce ve Arapça versiyonları hazırlanmış, kitap ve broşür çalışması yapılmış ve uzman bir kurulca Mimar Sinan Eserleri Rotaları çıkarılarak İstanbul Rehberler Odasına kayıtlı ve bu konuda eğitim almak isteyen rehberlere eğitim verilmiştir. Proje, bu alanda ciddi bir ihtiyaca cevap vermiştir. Halen, muhataplarınca, projenin dijital ve basılı materyallerinden istifade edilmektedir.

https://www.turing.org.tr/mimar-sinan-projesi/