İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Profesyonel Turist Rehberleri Eğitimi Projesi

İstanbul Rehberler Odasına kayıtlı 512 profesyonel turist rehberine 2019 yılı içerisinde Müzelerimizde görev yapan uzmanlarımız tarafından  Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi ile Arkeoloji Müzelerinin restorasyonu biten bölümler ve Müze geneli için  konferans/bilgilendirme eğitimleri verilmiştir.

Müdürlüğümüz ve Üsküdar Belediyesi işbirliği ile 10-13 Mart 2020 tarihleri arasında İstanbul Rehberler Odasına kayıtlı 60 profesyonel turist rehberine Üsküdar ilçesinde uzmanlaşma eğitimi verilmiş ve saha gezileri gerçekleştirilmiştir. Eğitimin içeriği aşağıda yer almaktadır.


 Dr. Sinan GENİM  Geçmişten Günümüze Üsküdar
 Prof. Cemaleddin ŞAHİN Üsküdar'ın Tarihsel Coğrafyası
 Prof. Ahmet Vefa ÇOBANOĞLU Üsküdar Külliyeleri
 Vedat BAŞARAN Üsküdar'ın Gastronomisi
 Prof. Uğur DERMAN Üsküdar'ın Sanatsal Hazineleri
 Prof. Mustafa Sabri KÜÇÜKAŞÇI Üsküdar'ın İnanç Noktaları
 Milli Savunma Üniv. Salim AYDIN Üsküdar'ın Florası ve Faunası
 Alim KAHRAMAN Edebiyatımızda Üsküdar-Anılar-Eserler