İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Saraylar-Köşkler-Kasırlar

Saray kelimesi Türkçe'de “büyük konak, hükümdarın ikametgâhı, hükümdarın sarayı, kasrı, köşkü” anlamında kullanılmıştır. Osmanlı’da “saray” sözcüğü sultan konutu (miri saray) ve hükümet edilen yer anlamına gelmektedir. Kasr Arapça bir kelime olup, Latince “castrum” (çoğul “castra”) kelimesinden gelmektedir ve “istihkâm edilmiş yer”, “bir hükümdarın veya yerel yöneticinin ikametgâhı” manasında kullanılmıştır. Köşk kelimesi ortaçağdan itibaren “saray” veya “kasr” yanında eş anlamlı kullanılmıştır. Ayrıca saray içinde bulunan bazı özel binaları veya bu binaların mimari özelliklerini betimlemektedir*.

İstanbul, imparatorluklar başkenti olması münasebetiyle, saraylarla ve köşklerle taçlanmıştır. Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı, Küçüksu Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Kasırları; söz konusu anıt eserlerin ilk akla gelenlerindendir. Bahse konu eserlerle ilgili ayrıntılı bilgiye, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.millisaraylar.gov.tr/

*Kaynak:

Kançal Ferrari, N. (2009). Türk-Osmanlı Saray Literatürü (12.-20. Yüzyıl), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C:7, S:13, s:205-240.