İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Ekoturizm

Eko-turizm, ziyaretçinin temel motivasyonunun, ekosistemin bütünlüğünü korumak ve yerel halkın refahını artırmak için sorumluluk bilinciyle biyolojik ve kültürel çeşitliliği gözlemlemek, öğrenmek, keşfetmek, deneyimlemek ve takdir etmek olduğu, doğa temelli bir turizm faaliyetidir. Eko-turizm, biyolojik çeşitliliğin, doğal çevrenin ve kültürel varlıkların korunmasına yönelik farkındalığı hem yerel halk hem de ziyaretçiler için artırmakta ve ekosistem üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indirgemek için özel yönetim süreçleri gerektirmektedir(BMDTÖ).

İstanbul’un zengin bir flora ve faunaya sahip olması özellikle eko-turizm açısından artı bir değer yaratmıştır. İstanbul’un pek çok ilçesi eko-turizmin gelişmesi yönünde değerlendirilebilecek kaynaklara sahiptir. Şile, Çatalca ve Beykoz, eko-turizm anlamında ilk akla gelen ilçelerdendir.


Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858