İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi, birincil motivasyon olarak, tıbbi ve sağlıklı yaşam temelli faaliyetler yoluyla fiziksel, zihinsel ve/veya ruhsal sağlığına katkısı olan,bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla kapasitelerini arttıran, çevrelerinde ve toplumlarında bireyler olarak daha iyi görev almalarını sağlayan turizm türlerini kapsar. Sağlık turizmi, wellness(termal, kaplıca, spaturizmi ve medikal(tıbbi) turizmi alt tiplerini ifade eden genel bir terimdir (BMDTÖ).

Türkiye’de sağlık turizminin alt başlıklarından birisi olan ve Dünya Turizm Örgütü tarafından “kanıta dayalı tıbbi şifa kaynaklarının ve hizmetlerinin (hem girişimsel hem de girişimsel olmayan) kullanımını içeren bir turizm faaliyeti” olarak tanımlanan medikal turizmin merkezinin İstanbul olduğu söylenebilir.

İstanbul, gerek teknoloji, gerekse altyapı ve personel açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Tarihi ve doğal dokusu, coğrafi konumu ve kültürel varlıkları da İstanbul’u medikal turizm için cazip bir destinasyon haline getirmektedir. Türkiye’de sağlık turizmi alanında hizmet sunan hastanelerin çoğu İstanbul’da yer almaktadır. Medikal turizm açısından merkez konumunda olan İstanbul’da konaklama sektörü, sigortacılık sektörü, iletişim sektörü ve paydaş diğer sektörlerinişbirliği ile sağlık turizminde önemli ilerlemeler kaydedilmektedir (İstanbul Kalkınma Ajansı - İSTKA).

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858 

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)
https://www.istka.org.tr/media/1074/t%C3%BCrkiye-ve-%C4%B0stanbul-b%C3%B6lgesi-nde-turizm.pdf