İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İnanç Turizmi

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca, mesleki amaçlarla seyahatler ( iş için seyahat eden din adamları)  hariç olmak üzere dini amaçlarla olağan ortamın dışına yapılan tüm seyahatleri ifade etmektedir (BMDTÖ).

İnanç turizmi dünya turizminin  gelişmesine,  evrensel  barışın  ve anlayışın  yaygınlaşmasına, ekonomik  canlanmaya,  sosyalleşmeye  ve  inanç  çekim  merkezlerinin  gelişmesine  katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda semavi dinlerin kutsal ibadet mekanlarını bünyesinde barındıran İstanbul, inançların aynı anda yaşatıldığı önemli bir inanç merkezidir.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) 
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284420858