İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz Kültür Varlıkları ve Sit Alanları

İstanbul taşınmaz kültür varlığı açısından çok zengin olup, 2021 yılı sonu itibarıyla 32.854 taşınmaz kültür varlığına ve 114 sit alanına ev sahipliği yapmaktadır. Taşınmaz kültür varlıklarının ve sit alanlarını dağılımı aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

 

Korunmaya Alınan Sokaklar

14

Anıt ve Abideler

81

İdari Yapılar

576

Kültürel Yapılar

2614

Şehitlikler

10

Askeri Yapılar

146

Endüstriyel ve Ticari Yapılar

664

Dinsel Yapılar

1394

Mezarlıklar

868

Sivil Mimarlık Örneği

25646

Kalıntılar

841

TOPLAM

32854SİT ALANLARI

SAYISI

Arkeolojik Sit Alanı

71

Kentsel Sit Alanı

28

Tarihi Sit Alanı

6

Kentsel Arkeolojik Sit Alanı

1

Karma Sit Alanları


Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı

1

Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı

1

Tarihi ve Kentsel Sit Alanı

6

TOPLAM

114