İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

UNESCO Dünya Miras Listesi - Geçici Miras Listesi ve İstanbul

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne iletmekle yükümlüdürler. UNESCO Dünya Miras Merkezi’nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi’ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi’nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.

İlk kez 1994 yılında UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında güncellenmiş olup bu listede 4 karma (kültürel/doğal), 3 doğal ve 77 kültürel olmak üzere toplam 84 adet varlık bulunmaktadır.

Yıldız Saray Kompleksi, Nuru Osmaniye Külliyesi geçici listede İstanbul adına kayıtlı varlıklarımızdır.


Nuru Osmaniye Külliyesi

  • nuruosmaniye-kulliyesi-1.png
  • nuruosmaniye-kulliyesi-2.png

Yıldız Saray Kompleksi

  • yildiz-sarayi-1.png
  • yildiz-sarayi-2.png
  • yildiz-sarayi-3.png