İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
  • Neredeyim :

Tüm Türbeler

1Abdurrahman Paşa Türbesi
2Adile Sultan Türbesi
3Ahmed Buhari Türbesi (Unkapanı)
4Ahmed Cevad Paşa Türbesi
5Aşık Paşa Türbesi
6Ayn'ül Hayat Türbesi
7Aziz Mahmud Hüdai Türbesi
8Baba Cafer Türbesi
9Bala Süleyman Ağa Türbesi
10Bayram Paşa Türbesi
11Benlizade Ahmet Reşit Efendi Türbesi
12Beşir Ağa Türbesi
13Bosnalı İbrahim Paşa Türbesi
14Bulak Mustafa Paşa Türbesi
15Cedid Havatin Türbesi
16Cennet Mehmet Efendi Türbesi
17Cerrah Paşa Türbesi
18Davut Paşa Türbesi
19Defterdar Mahmut Efendi Türbesi
20Destari Mustafa Paşa Türbesi
21Eyüp Sultan Türbesi
22Ebu Şeybe El Hudri Türbesi
23Ebu'l Vefa Türbesi
24Ekmekçi Ahmed Paşa Türbesi
25Emir Ahmed Buhari Türbesi
26Fatma Sultan Türbesi
27Ferhad Paşa Türbesi
28Nişancı Feridun Paşa Türbesi
29Gazanfer Ağa Türbesi
30Nişancı Mehmet Paşa Türbesi
31Gülbahar Hatun Türbesi
32Gülüştü Valide Sultan Türbesi
33Gülnuş Valide Sultan Türbesi
34Güzelce Ali Paşa Türbesi
35Doğancı Ahmet Paşa Türbesi
36Hatice Turhan Sultan Türbesi
37Hatice Sultan Türbesi
38Hafsa Ayşe Sultan Türbesi
39Hamdullah el Ensari Türbesi
40Halil Paşa Türbesi
41Hattat Mustafa Rakım Türbesi
42Havatin Türbesi
43Hekimoğlu Ali Paşa Türbesi
44Hubbi Hatun Türbesi
45Hürrem Sultan Türbesi
46Hüsrev Paşa Türbesi (Eyüp)
47Hüsrev Paşa Türbesi (Fatih)
48İskender Paşa Türbesi
49Kara Ahmet Paşa Türbesi
50Karaca Ahmed Türbesi
51Keçecizade Fuad Paşa Türbesi
52Kesikbaş Hüseyin Ağa Türbesi
53Kılıç Ali Paşa Türbesi
54Koca Sinan Paşa Türbesi
55Köprülü Mehmed Paşa Türbesi
56Kuyucu Murad Paşa Türbesi
57Lala Mustafa Paşa Türbesi
58Lohusa Sultan Türbesi
59Mahmud Nedim Paşa Türbesi
60Mahmud Paşa Türbesi
61Mehmet Ağa Türbesi
62Mehmet Vusuli Efendi Türbesi
63Merkez Efendi Türbesi
64Mihrişah Valide Sultan Türbesi
65Mimar Sinan Türbesi
66Mir-i Miran Mehmed Ağa Türbesi
67Muhammed el Ensari Türbesi
68Mustafa Ağa Türbesi
69Mustafa Reşit Paşa Türbesi
70Nakkaş Hasan Paşa Türbesi
71Nakşidil Valide Sultan Türbesi
72Nevfidan Kadın Türbesi
73Nişancı Hamza Paşa (At Mezarı) Tür.
74Nişancı Mehmed Paşa Türbesi
75Nureddin Cerrahi Türbesi
76Nur-u Osmaniye Türbesi
77Oğlanlan (Olanlar) Türbesi
78Pertev Paşa Türbesi
79Pertevniyal Valide Sultan Türbesi
80Pir Ahmed Edirnevi Türbesi
81Piyale Paşa Türbesi
82Prens Sebahattin Türbesi
83Ragıp Mehmet Paşa Türbesi
84Ramazan Efendi Türbesi
85Rumi Mehmed Paşa Türbesi
86Rüstem Paşa Türbesi
87Safiye Sultan Türbesi
88Sancaktar Hayrettin Paşa Türbesi
89Selçuk Sultan Türbesi
90Seyyid-i Velayet Türbesi
91Siyavuş Paşa Türbesi
92Sokullu Mehmet Paşa Türbesi
93Sultan Abdülmecid Türbesi
94Sultan I. Abdülhamid Türbesi
95Sultan I. Ahmed Türbesi
96Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
97Sultan II. Beyazıd Türbesi
98Sultan II. Mahmud Türbesi
99Fatih Sultan Mehmed Türbesi
100Sultan III. Mustafa Türbesi
101Sultan V. Mehmet Raşat Türbesi
102Sümbül Efendi Türbesi
103Şah Sultan Türbesi
104Şehzade Mahmud Türbesi
105Şehzade Mehmed Türbesi
106Şehzadeler ve Kadınlar Türbesi
107Şehzadeler Türbesi
108Şemsi Ahmet Paşa Türbesi
109Şeyh Mustafa Devati Türbesi
110Turabi Baba Türbesi
111Üryanizade Esat Efendi Türbesi
112Yahya Efendi Türbesi
113Ya Vedud Türbesi
114Yavuz Sultan Selim Türbesi
115Yenikapı Mevlevihanesi Türbesi
116Zeynep Sultan - Kamil Paşa Türbesi
117Zal Mahmud Paşa Türbesi
118Galip Dede Türbesi
119Halet Efendi Türbesi
120Sultan II. Selim Türbesi
121Sultan III. Murat Türbesi
122 Sultan III. Mehmet Türbesi
123Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi
124Şehzadeler Türbesi