İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sivil Savunma ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi

Sivil Savunma Birimi-İş Sağlığı Ve Güvenliği Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Müdürlüğümüz İş Güvenliği önlemlerinin alınması, yazışmaların yapılması
  2. Müdürlüğümüze bağlı Kütüphane ve Müzelerin özel güvenlik personelikadro ihdası, tenkisi, işleri
  3. 950 Standart Dosya Planı kodundaki Güvenlik İşleri Afet Acil Durumu Yönetimi işleri
  4. 951 Standart Dosya Planı kodundaki Güvenlik İşleri Yönetimine ilişkin işleri
  5. 952 Standart Dosya Planı kodundaki Afet ve Acil Durum Yönetimi işleri
  6. 953 Standart Dosya Planı kodundaki Müdürlüğümüzsivil savunma planlarının yapılması
  7. 954 Standart Dosya Planı kodundaki tatbikat işlerinin yapılması
  8. 969 Standart Dosya Planı kodundaki güvenlikişlerinin yapılması