İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınır Birimi

Taşınır Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Taşınır giriş işlemleri, sayım işlemleri, zimmet işleri, taşınır devir işleri, taşınır çıkış işleri,
  2. Taşınırların KBS sitemi üzerinden takibi, hesapların tutturulması,
  3. Hurda devir teslim işlemlerini yürütmek
  4. Ambarların düzenlenmesi
  5. Yılsonu taşınır hesaplarının verilmesi
  6. Merkeze Bağlı birimler de dâhil İstanbul İli Taşınır İl Konsolide hesaplarının ve işlerinin yapılması evrakların takibi bu konuda gerektiğinde seminer verilmesi, konuya hakim olamayan birimlere yardımcı olunması
  7. Birimle ilgili diğer yazışmaları yapmak