İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Evrak Kayıt ve BİMER Birimi

Evrak Kayıt –Bimer Biriminin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Müdürlüğümüze gelen evrakın kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,
  2. Girişi yapılan Evrakı imza karşılığı Müdür yardımcılarına teslim etmek
  3. Müdürlüğümüzden giden evrakın dağıtımını yapmak ve posta işlerini yapmak
  4. Müdürlüğümüzden imza için makamlara giden evrakların kurum içi ve valilikteki takibi ile sevk ve idaresini yapmak
  5. BİMER Yoluyla Müdürlüğümüze iletilen başvuruları ilgili birimlere göndererek takip ederek sonuçlandırmak.
  6. Muhtar bilgi Sistemi yoluyla iletilen müdürlüğümüz ve bağlı birimlerimizi ilgilendiren başvuruları takip etmek
  7. Müdürlüğümüz e-postasına gönderilen başvuruları ilgili birimine göndermek
  8. Şube ile ilgili diğer yazışmaları yapmak