İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İdari ve Mali İşler Şubesi

İdari Ve Mali İşler Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Personel maaşları, yolluklar, maaş farkları, ikramiye ve fazla mesai ödemelerinin hesaplanması ve personel hesaplarına aktarılması işlemleri gerçekleştirmek,
 2. SGK'ya personel ile ilgili bildirgeler verilmiş, SGK ve KBS mevzuatının takip edilmesine ilişkin işlemler yürütmek,
 3. İl Kültür ve Turizm Müdürüne Harcama Yetkisi verilen Bakanlar Kurulu kararlı kazılarla ilgili Döner  Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü kaynaklarından gönderilecek ödeneklerin kullandırılmasına ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştirmek,
 4. Müdürlüğümüz ve Müdürlüğümüze bağlı Turizm Danışma Bürolarının ihtiyaç duyduğu mal ve malzeme alımları gerçekleştirmek, faturalarını ödemek,
 5. Müdürlüğümüze bağlı Müze Müdürlüklerinin (elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet) faturalarının DÖSİMM tarafından ödenmesini teminen gerekli evrakları hazırlamak,
 6. 6360 Sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına devredilen işlere ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, takip etmek,
 7. Hizmet alımı hak ediş dosyalarını hazırlamak, ilgili firmalara ödemeleri gerçekleştirmek,
 8. Müdürlüğümüz hizmetine tahsis edilmiş araçların akaryakıt alımı, taşıt vergilerinin ödenmesi, muayene ve OGS ödeme işlemlerinin yapılmasını gerçekleştirmek,
 9. Bakanlığımız tarafından Harcama Yetkilisi olarak belirlendiğimiz projelere ilişkin, ilgili komisyonlar kurularak bağlı birimlerin bina bakım ve onarımları ile mal ve malzeme alımları gerçekleştirmek,
 10. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin ödenek talepleri hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuş, gelen ödeneklerle ilgili birimlere bilgi vermek,
 11. Bakanlığımız üst düzey yetkililerine araç tahsislerini sağlamak,
 12. Müdürlüğümüze gelen ve Müdürlüğümüzden giden evrakların kayıt işlemleri ile posta işlemlerini gerçekleştirmek,
 13. Müdürlüğümüz yemekhanesinin hizmet verebilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 14. Bakanlığımız tarafından Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmazlara ilişkin işlemleri gerçekleştirmek
 15. Bakanlığımız üst düzey yetkililerine araç tahsislerini sağlamak,
 16. Müdürlüğümüze gelen ve Müdürlüğümüzden giden evrakların kayıt işlemleri ile posta  işlemlerini gerçekleştirmek,
 17. Müdürlüğümüz yemekhanesinin hizmet verebilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 18. Bakanlığımız tarafından Kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmazlara ilişkin işlemleri gerçekleştirmek