İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Araştırma ve Eğitim Şubesi

Araştırma Ve Eğitim Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen «Turizm Haftası»nın,  kutlanmasına yönelik olarak, «konser, folklor gösterisi, sergi, Türk Mutfağı yarışması, konferans ve resepsiyon gibi» etkinlikler düzenlenmesi,
 2. Her yıl 21 Mart tarihinde, Nevruz’un, çeşitli etkinliklerle kutlanması,
 3. Her yıl 5 Mayıs tarihinde kutlanan Hıdırellez Kültür ve Bahar Bayramı için program düzenlenmesi,
 4. İstanbul’da Somut Olmayan Kültürel Miras Eserlerinin Tespiti için kurul oluşturulması, bu alanda çalışmalar yapılması,
 5. Halk Kültürü Sempozyumunda İstanbul ile ilgili bildiriler sunulması,
 6. İstanbul’un Fethi Kutlamalarının düzenlenmesi,
 7. İlimiz ile ilgili halk kültürü alan araştırmalarının yapılması ve Bakanlığımız Bilgi ve Belge Sistemine veri girilmesi,
 8. Devlet Memurları Eğitimi Genel Planına göre hazırlanan Hizmet İçi Eğitimin koordine edilerek uygulanması,
 9. Yerel yönetimlerin, derneklerin ve vakıfların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin dosyaların kabulü, etkinlik süresince takibi ve yardım ödemelerinin yapılmasının sağlanması,
 10. İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj, iş ve işlemlerinin yürütülmesi,
 11. Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği kapsamında ilimizde düzenlenen kursların yürütülmesi.