İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Güzel Sanatlar Şubesi

Güzel Sanatlar Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Şubemiz, her yıl Bakanlığımızcadüzenlenen Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışması, Şefik Bursalı Resim Yarışması, Devlet Resimve Heykel Yarışması vb. sergi ve yarışmalara katılan eserlerintoplama ve dağıtım merkezi olarak işlevinisürdürmektedir.
 2. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara ilişkin Yönetmenliğin 12. Maddesi gereği, Bakanlığımızdan maddi destek alan özel tiyatroların izlenmesi ve denetlenmesi görevini yerine getirmektir.
 3. Bakanlığımızdan maddi destek alan özel tiyatroların sezon sonu hazırladıkları Proje Sonuç Rapor ekinde ki dosyaların 10 Temmuz 2016 tarihine kadar teslim alınması, 14 Ağustos 2016 tarihine kadar teslim alınan dosyaların incelenmesi ve eksik veya uygun olmayan belgelerin tiyatrolara tamamlatılarak 14 Ağustos 2016 tarih itibarı ile Bakanlığa sunumunun yapılması.

  3.1 Tiyatroların protokol gereği sahnelemekle yükümlü oldukları (Profesyonel ve Çocuk Oyunu kategorilerinde destek alan tiyatroların 20, Amatör ve Geleneksel kategoride destek alan tiyatroların 15) oyuna ilişkin tutanaklarının incelenmesi,

  3.2. Tiyatroların maddi destek aldıkları miktarı kapsayan harcama belgelerinin Bakanlığımız talepleri doğrultusunda incelenmesi,

  3.3. Geleneksel tiyatrolar hariç diğer kategorilerde maddi destek alan özel tiyatroların  “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” kapsamında sanat sezonu içinde bir defa ücretsiz ve halka açık olarak sahnelenmesine ilişkin duyurunun, oyunun sergilenmesi vb. gibi tüm hususlar ile ücretsiz sergilendiğine ilişkin tutanakların incelenmesi,

  3.4. Oyunlarla ilgili fotoğraf, video  kaydı  vb. dökümanların incelenmesi,

  3.5. Basılı malzeme örneklerinde Bakanlığımız Logosunun ve “Kültür ve Turizm Bakanlığı Maddi Katkılarıyla” ibaresinin kontrolü,

  3.6. Harcama belgelerinde gider olarak gösterilen gazete, basın v.b gibi ilanların söz konusu belgelerle kanıtlanmasının kontrolü,

  3.7. Tiyatroların il dışındaki turnelerde ilgili yerlere gerekli duyuru ve bildirimlerinin yapılıp yapılmadığının kontrolü, harcamalarla ilgili fatura v.s. kontrolü,

  3.8. Maddi destek alınan projeye ait telifle ilgili belgelerin kontrolü,

  3.9. Bakanlığımıza sunulmak üzere her tiyatro için ayrı bir Proje Sonuç  Raporunun Müdürlüğümüzce düzenlenmesi,

  3.10.Bakanlığımız başkanlığında tiyatrocuların ve Bakanlığımızın talepleri ile ilgili il düzeyinde toplantılar düzenlenmesi,

  3.11. Bu yıl, Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yardım alan 120 tiyatronun denetlenmesi Proje Sonuç Raporlarının Bakanlığa gönderilmek üzere hazırlanması işlemlerini yapmaktadır.

 4. Her Yıl yapılan Şefik Bursalı Resim Yarışması, Devlet Resim ve Heykel Yarışması ve Devlet Türk Süsleme Sanatları Yarışmasına katılan sanatçılara ait eserlerin teslim alınması, eserlerin ön elemeye katılması ile ilgili yapılan işlemler ve sergiye katılacak eserlerin Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne iletilmesi ile iade edilen eserlerin sanatçılara tesliminin sağlanması
 5. Güzel Sanatlar İşleri(Genel)
 6. Ayrıca Şube olarak, Müdürlükçe verilen diğer iş ve işlemler.