İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Tanıtma Şubesi

Tanıtma Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

  1. Tanıtma Genel Müdürlüğünce belirlenen yabancı tv, gazete, dergi gibi medya kuruluşları için çalışan basın mensuplarının, sanatçıların ve alanında isim yapmış ünlü yabancı konukların ağırlanması; programlarında yer alan çekim izinlerinin, röportaj taleplerinin organize edilmesi, programlarının en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için faaliyet yürütülmesi,
  2. Tanıtma Genel Müdürlüğünce belirlenen uluslararası kongrelere sağlanan açılış kokteyli, gala yemeği ve benzeri tanıtım desteklerinin organize edilmesi, basın toplantılarına katılım sağlanması,
  3. İstanbul’da tertiplenen uluslararası kongre, sempozyum, konferans, çalıştay ve seminerlerde Bakanlık adına stand kurulması (Bu kapsamda, EMITT, Müdürlüğümüzce her yıl katılım sağlanan bir fuardır),
  4. İstanbul’u tanıtıcı materyaller hazırlanması, satın alınması ve dağıtılması (Bu kapsamda, İngilizce «İstanbul Guide» hazırlanmıştır),
  5. İstanbul Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerince yapılan tanıtım çalışmalarına katkı sunulması, katılım sağlanması,
  6. TURSAB, TUROB, ICVB gibi sektör kuruluşlarınca düzenlenen sergi, gösteri, festival gibi faaliyetlere lojistik destek sağlanması.