İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kütüphaneler ve Yayımlar Şubesi

Kütüphaneler Ve Yayımlar Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

     Müdürlüğümüze bağlı
35kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphanelerin 8’i müdürlük olarak örgütlenmiştir.Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerde düzenlenen etkinlikler ve kütüphanelerin faaliyetleri ile ilgili yazışmaların yapılması,

Bakanlığımıza bağlı kütüphanelerde gerçekleştirilmek istenen film ve fotoğraf çekimlerinin izinlerinin verilmesi.