İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kültür Varlıkları ve Müzeler Şubesi

Kültür Varlıkları Müze Ve Kurullar Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Müzelerde depo, teşhir ve açık alanda bulunan tüm eserlerin ayrı ayrı belirlenerek, oluşturulan komisyon marifetiyle yapılan sayım işlemlerinin Bakanlığımıza bildirilmesi,
 2. Müzelerimizin 3 aylık faaliyet raporlarının ve ziyaretçi istatistiklerinin derlenerek Bakanlığımıza iletilmesi,
 3. Müzelerin kısa süreli tahsisleriyle ilgili taleplerin karşılanması,
 4. Müzelerimizde ve özel müzelerde yapılan sergilerde eser nakillerinin sağlıklı yapılması için İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile işbirliği yapılması,
 5. Koleksiyonerbelgelerinin hazırlanması, denetimi ve iptali konularında ilgili Müze Müdürlüklerimizle ve Bakanlığımızla birlikte çalışılması,
 6. Müzayede şirketlerinin «eserlerinin müzelik olup olmadığı ve müzayedeye uygunluğu» konusundaki taleplerinin karşılanması,
 7. Özel müzelerin kurulması ile ilgili taleplerin müzelerle ve Bakanlığımızla koordinasyon halinde yürütülmesi,
 8. Özel müzelerin denetlenmesinin ilgili müzelerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesi,
 9. Kültür varlığı kaçakçılığının önlenmesini  sağlamak için güvenlik görevlilerince yakalanan müzelik eserlerle ilgili Cumhuriyet Savcılığına, Muhakemat Müdürlüğüne ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi,
 10. Define kazısı yapmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun görülen talepler ile ilgili işlemler ve yazışmalar yapılması,
 11. İlimizle ilgili yüzey araştırmaları için müzelerimizden araştırmacı görevlendirilmesi,