İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sinema Şubesi

Sinema Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

12.08.2005 tarihli ve 25904 sayılı Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli Yapımcılar Hakkındaki Yönetmelik gereği çekim izinleri verilmektedir.