İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Şubesi

Strateji Geliştirme Şubesinin Görev Yetki ve Sorumlulukları:

  1. İl Müdürlüğümüz görev alanına giren konularda her türlü istatistik verilerini derlemek ve yayınlamak,
  2. İl Brifingi ve İl Koordinasyon Kurulu toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek,
  3. Müdürlüğümüzün yürüttüğü veya ortak olduğu projelerle ilgili görevleri yerine getirmek,
  4. Plânlama ve koordinasyon konularında verilen görevleri yerine getirmek,
  5. Müdürlüğümüzün ilgili Makamlara sunacağı strateji-plan ve hedeflerle ilgili raporları hazırlamak,
  6. Basını izlemek, Müdürlüğümüz görev alanı ile ilgili haberleri derleyerek Müdürlük Makamını bilgilendirmek,Müdürlüğümüz görev alanı ile ilgili konularda basını enforme etmek ve gerekli duyuruları yapmak,
  7. Müdürlükçe verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve ilgili diğer hizmetleri yürütmek.