İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sağlık Turizmi

Dünya ülkeleri artık İstanbul’u yeni sağlık ortağı ve yükselen medikal turizm merkezi olarak tanımaktadır. Coğrafi konumu itibari ile Orta Doğu, Avrupa, Balkanlar ve Afrika’nın ortasında bulunan Türkiye, sahip olduğu iyi yetişmiş hekim ve sağlık çalışanı, ulaşım kolaylığı, 62 ülke ile vizesiz seyahat imkanı ve yüksek sağlık teknolojisi sayesinde bu amaca emin adımlarla ilerlerken, Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan bir köprü özelliği taşıyan İstanbul da Türkiye’nin sağlık turizmi başkenti olarak göze çarpmaktadır.

İstanbul, sahip olduğu medikal kaynaklarını, spa ve wellness imkânlarını beş yıldızlı otellerle birleştirerek, sağlık turistine kaliteli ve avantajlı turizm paketleri sunmaktadır. Sağlık için ülkemize gelen turistin İstanbul’a ayak basmasından itibaren, evine uğurlanana kadar ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet; uzman sağlık personeli ve acente yetkilileri tarafından karşılanmaktadır. Türkiye bu alanda hizmet veren sağlık kuruluşlarının, sağlık hizmeti kalitesi, JCI(Joint Comissions International/Uluslararası Birleşik Komisyonu), JCAOH(Joint Comission on Accreditation of Healthcare Organizations/Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyon Birleşik Komisyonu) ve ISO(International Organization for Standardization / Uluslararası Standartlık Örgütü) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da onaylanmaktadır.  Şubat 2012 tarihi itibariyle Türkiye, JCI ile akredite edilmiş 37 hastane sayısı ile dünyada ikinci sıradır. JCI ile akredite edilmiş bu 37 hastanenin 22’si İstanbul’da bulunmaktadır. Ayrıca 3 klinik laboratuvar, 1 ayakta tedavi ve 1 nakil hizmet olmak üzere ülkemizde toplam 42 adet sağlık kuruluşu JCI ile akredite edilmiştir. Bugün gelinen noktada, İstanbul’da yurtdışından gelen hastalara hizmet veren bölümler arasında Organ transplantasyonu, Onkolojik tedaviler, Beyin cerrahisi, Kalp cerrahisi ve Kardiyak girişimler, Ortopedik cerrahiler, Plastik ve Estetik cerrahisi, İnfertilite Tedavisi, Göz ve Diş tedavileri gelmektedir.

İstanbul’da sağlık turizmiyle ilgili detaylı bilgiye http://www.healthinturkey.org adresinden erişilebilmektedir.